Bir Podologa Danışın
24 Temmuz 2017 — Güncelleme Notu

Alt markaların oluşturulması

Podoloji Türkiye projesi kapasımında hizmet standartlarımızı genişletme kararı aldık. Daha önce sadece "Ayak sağlığı hakkında bir blog." sloganıyla blog yazıları üreten platformuzun blog sistemi çerçevesinde kısıtlı içerik üretimine sebebiyetin ötürü alt marka olarak yeniden şekillendirdik. Artık Podoloji Türkiye projesi sadece bir blog sitesi ile sınırlı kalmayacak. Projenin ana sayfası "Podoloji Türkiye© / Site" adıyla yeni arayüz barındıran bir web sitesine entegre edildi. Bunun yanı sıra yaklaşık 4 sene blog sistemi ile hizmet veren sayfamız da "Podoloji Türkiye© / Blog" alt marka adıyla "www.podolojiturkiye.org/blog" adresine yerleştirildi. Tüm bunlara ek olarak son 1 senedir aktif olarak yayın yapan "Podoloji TV" Youtube kanalı da yeni "Podoloji Türkiye© / TV" alt marka adıyla hizmet vermeye devam edecek.

Yeni vizyon ve misyon güncellemesi

Proje kapsamında eski blog sistemi üzerinde devam eden vizyon ve misyon hedeflarinde güncellemelere gidildi. Eskiden blog sistemi çerçevesinde sadece tanıtım amacı güden proje artık kurumsallığının temelini oluşturmaya başladı. Alt markaların oluşumu ile birlikte proje ekibine dahil olacaklar için de başvuru sayfaları hazırlandı. Proje ve ilgili alt markaların genişletmek, etkinlikler oluşturmak, Podoloji ve ayak sağlığının farkındalığını yaratmak amacıyla yeni vizyonumuz ve misyonumuz hazır.

Arayüz düzenlemeleri

Alt markaların da oluşumu ile birlikte kullanıcı arayüzünde yeni düzenlemeler yapıldı. Eski renkleri rgb(237, 26, 38), rgb(0, 176, 80), rgb(0, 176, 240), rgb(255, 192, 0) ve rgb(50, 50, 50) ve olan blog sitesi renkleri projenin temel renklerinden kaldırıldı. Projenin temelini oluşturan arayüze rgb(237, 26, 38) ve rgb(153, 0, 255) renkleri atandı. Bu renkler projenin yeni logosunda da kullanıldı. Bunun yanı sıra arayüze daha anlaşılır metinler sunmak amacıyla yeni "UniNeue Fonts Family" atandı.